De Ridder BV bestrijdt engerlingen op golfbaan Anderstein op biologische manier

Geplaatst op: 31-07-2017

– In mei grote vluchten van de rozenkever waargenomen –

De Ridder BV, verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud op golfbaan Anderstein, houdt de laatste jaren de populatie van de rozenkever nauwlettend in de gaten. Een effectieve bestrijdingsstrategie kan alleen ontwikkeld worden wanneer bekend is welke vluchten plaatsvinden en van welke keversoort de engerling is. Door middel van feromoonvallen en het kritisch oog van de greenkeepers worden de vluchten vastgelegd. Nu ook dit jaar weer is gebleken dat de engerlingenpopulatie voor problemen kan zorgen, is besloten om de engerlingen op een biologische manier te bestrijden.

Gerard Schoenaker, projectleider Golf & Sport bij De Ridder, heeft vele jaren ervaring met de biologische manier van bestrijden. De toepassing van insect parasitaire aaltjes (nematoden) is geen hogere wiskunde, maar vergt wél kennis van zaken. Ten eerste is het belangrijk om de piek van de vlucht te bepalen. Het meest ideale moment van toepassing is wanneer de eieren net zijn uitgekomen en de minuscule larven aan het begin van hun ontwikkeling staan, doorgaans zes weken na de piek van de vlucht. Op golfbaan Anderstein was deze piek dit jaar op 20 mei en deze week heeft de toepassing met aaltjes plaatsgevonden.

Afhankelijk van de soort engerling, wordt de juiste nematode bepaald. De te gebruiken nematoden op Anderstein, de Heterorhabditis bacteriophora (Terranem), zijn vooral effectief op de engerlingen van de rozenkever, Sallandkever en roestbruine bladsprietkever. Determinatie van de engerlingen is een specifieke vaardigheid die door Vos Capelle (distributeur van Koppert) of Koppert (de leverancier van de aaltjes) verzorgd kan worden. Gerard is echter dermate kundig, dat hij de engerlingen ook zelf kan determineren.

Voordat overgegaan kan worden tot het daadwerkelijk toepassen van de nematoden dient de bodem goed te worden voorbereid. Gerard: ‘Na het waarnemen van de eerste vluchten kevers zijn we al begonnen met de voorbereidingen op de golfbaan, zoals het op peil houden van het juiste bodemvochtgehalte. Een luchtige toplaag, bijvoorbeeld bewerkt met een vertidrain, bevordert de effectiviteit. Wij hebben ook een wetting agent toegepast om de waterverdeling in de toplaag te optimaliseren. In totaal behandelen we 11 ha, dus dat is een flinke operatie.’

Om een dergelijke grote operatie goed uit te voeren moeten de logistiek, koeling en uitvoering op elkaar afgestemd zijn. Peter Mook (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen bij Vos Capelle): ‘Wij zorgen voor een snelle en gekoelde (2-6°C) levering van de nematoden, waarmee we de kwaliteit van de levende nematoden waarborgen. Na levering worden de nematoden die niet direct verwerkt kunnen worden, bewaard in de koelcel op golfbaan Anderstein.’

Voor een effectieve bestrijding is een goede samenwerking tussen golfbaan, aannemer en leverancier noodzakelijk. Monitoring vooraf is cruciaal om zo het ideale toepassingsmoment te bepalen. Gerard: ‘Daar zijn we als team erg scherp op. Daarnaast moet de toepassing plaatsvinden met juist afgestelde apparatuur op het juiste moment van de dag. Ook is het van belang dat de toe te passen nematoden in goede conditie worden aangeleverd. De samenwerking met Vos Capelle heb ik hierbij als zeer kundig en prettig ervaren.’

 

 

De Ridder